المان سرد کننده TEC

المان سرد کننده یا TEC قطعه ای از جنس نیمه هادی است که با مصرف انرژی الکتریکی گرما را از یک سمت به سمت دیگر منتقل می کند. از این قطعه می توان برای ساخت خنک کننده های CPU ، آبسرد کن . آبگرمکن ، یخچال خودرو و موارد این چنینی استفاده نمود. این قطعه می تواند دمای طرف سرد را به ۶۸ درجه کمتر از دمای طرف گرم برساند.

المان سرد کننده در وات های مختلفی موجود است مدلی که مورد صحبت ما است  ۵۰ وات در ولتاژ ۱۴٫۴ ولت جریان ۶٫۵ آمپر نیاز دارد. اگر بتوانید گرمای طرف گرم این قطعه را بوسیله ی هیت سینک ، فن یا جریان آب دفع کنید طرف سرد این قطعه به سرعت به دمای زیر صفر می رسد. به عنوان مثال اگر دمای طرف گرم را در ۳۵ درجه ثابت نگه دارید دمای طرف سرد به ۳۳ درجه زیر صفر می رسد.

نکته قابل توجه در المان های سرد کننده دفع گرماست. اگر میخواهید طرف سرد قطعه بیشترین کارایی را داشته باشد باید گرمای حاصل در طرف گرم را به بهترین شکل ممکن دفع کنید ، برای اتصال فن و هیت سینک به این قطعه حتما از خمیر یا چسب سیلیکون استفاده کنید.

مدیر سایت

نویسنده: مدیر سایت