Posted in قطعه شناسی مبانی الکترونیک

المان سرد کننده TEC

المان سرد کننده یا TEC قطعه ای از جنس نیمه هادی است که با مصرف انرژی الکتریکی گرما را از یک سمت به سمت دیگر…

ادامه مطلب
Posted in قطعه شناسی مبانی الکترونیک

فلیپ فلاپها و انواع آن

در الکترونیک و کامپیوتر، فلیپ فلاپ Flip-Flop یک نوع مدار دیجیتال است که می تواند به عنوان یک بیت حافظه عمل کند. یک فلیپ فلاپ…

ادامه مطلب
Posted in مبانی الکترونیک

مبانی الکترونیک بخش سوم

مبانی الکترونیک بخش سوم: آشنایی با خازن  خازن‌ عبارتست از دو صفحه موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد….

ادامه مطلب
Posted in مبانی الکترونیک

مبانی الکترونیک بخش دوم

مبانی الکترونیک بخش دوم: آشنایی با مقاومت الکتریکی عبور جریان الکتریکی از هادی ها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است. اگر…

ادامه مطلب
Posted in مبانی الکترونیک

مبانی الکترونیک بخش اول

مبانی الکترونیک بخش اول نارسانا ها (عایق ها) پلاستيک و موادی مانند آن که اجازه نمی دهند بار الكتريكی در آنها حركت كند را عايق…

ادامه مطلب