پروژه کنترل سرعت یا دور موتور توسط افزایش وکاهش دما

پروژه کنترل سرعت یا دور موتور توسط افزایش وکاهش دما

کار مدار به گونه ای است که با افزایش دما دور موتور متناسب با آن افزایش یافته و با کاهش دما دور موتور کاهش می یابد

زبان برنامه نویسی : بیسیک
میکروکنترلر : atMega8

دانلود رایگان پروژه کنترل سرعت یا دور موتور توسط افزایش وکاهش دما به همراه سورس برنامه و فایلهای Proteus

 

 

مدیر سایت

نویسنده: مدیر سایت