مدار انتخاب اتوماتیک خط تلفن فعال

مدار انتخاب اتوماتیک خط تلفن فعال

این مدار ساده قادر است خط تلفن فعال را شناسایی کند . در صورتی که دو خط تلفن دارید و یک گوشی ، می توانید از این مدار استفاده کنید
هر یک از ورودی ها به خط تلفن متصل میشوند و خروجی مدار هم به گوشی تلفن متصل می شود ، اگر با خط یک تماس گرفته شود بطور اتوماتیک گوشی به خط یک وصل می شود و اگر با خط دو تماس گرفته شود گوشی به خط دو متصل میشود

تغذیه مدار ۱۲ ولت DC بوده و رله نیز ۱۲ ولت دوکنتاکت دو حالته است

مدیر سایت

نویسنده: مدیر سایت