ترمومتر دیجیتال با آی سی at89s51 و سنسور LM35

ترمومتر دیجیتال با آی سی at89s51 و سنسور LM35

این پروژه صددرصد عملی برای دانشجویان و دانش آموزان و کلیه علاقه مندان الکترونیک مناسب می باشد . شماتیک بزرگتر و فایل هگز برنامه را می توانید رایگان دانلود کنید.

 

دانلود فایل هگز برنامه

دانلود شماتیک مدار با کیفیت بالا

 

 

مدیر سایت

نویسنده: مدیر سایت