پستهادر میکروکنترلر

مدار قفل رمز دیجیتال ۱۰ رقمی

پروژه قفل رمز ۱۰ رقمی دیجیتال با قابلیت تغییر رمز و نمایش روی LCD این پروژه دارای دو رمز ۱۰ رقمی مستقل می باشد ،…

ادامه مطلب